Negen weken voor de Mars is er een Noveen.

Voor de eerbied voor het menselijk leven vanaf het begin tot de natuurlijke dood, en als vorbereiding voor de Wake voor het Leven van 25 Maart en de Mars voor het Leven van 26 Maart, bidden we, in eenheid met de heilige Paus Johannes-Paulus II, in alle uithoeken van ons land de volgende noveen op iedere vrijdag.

het Evangelie van het leven.

verkondigen met oprechtheid en liefde
aan de mensen van onze tijd.

Verkrijg voor hen de genade dat Evangelie te aanvaarden
als een steeds nieuw geschenk,
de vreugde om het te vieren, dankbaar,
hun leven lang,
en de moed om er resoluut van te getuigen,
om samen met alle mensen van goede wil
de beschaving van de waarheid en de liefde op te bouwen,
tot lof en eer van God, de Schepper en Vriend van het leven.

– S. Johannes Paulus II, Evangelium Vitae

Gebedswake op 25 maart

Ieder jaar wordt er op initiatief van enkele jongeren een gebedswake georganiseerd de avond voor de Mars voor het Leven, om deze te ondersteunen door gebed. Als je wil helpen aan de organisatie hiervan kan je steeds Claire-Marie contacteren!